Бібліотека

Очолює бібліотеку коледжу – Скібіна Лариса Анатоліївна
69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2-В.
тел.+38(063)-687-37-55
 
Режим роботи: 8.00-16.30
Перерва 13.00-13.30
Вихідні дні: субота, неділя
е-mail:  biblioteka_mkzdmu@ukr.net
 
Бібліотека Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу і забезпечує творами друку, навчальною літературою, довідковою літературою та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науково-пошуковий та виховний процеси. Бібліотека надає користувачам усіх категорій необхідну інформацію і
документи для забезпечення ефективного розвитку навчальної, науково-дослідної та культурно-просвітницької діяльності коледжу, створює комфортні умови для обслуговування читачів для навчання.
Протягом року в бібліотеці реєструється близько 420 користувачів, які обслуговуються на абонементі, в читальній залі. Серед користувачів бібліотеки – студенти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, вступники, викладачі, працівники коледжу. Користувачі мають вільний доступ до пошуку необхідної інформації за навчальними запитами у всесвітній інформаційній мережі Інтернет. Відкрито вільний доступ до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi. Мають можливість працювати з електронними навчально-методичними комплексами “АudіоРlауМеdііаStudio 8» викладачів коледжу, навчально-методичними посібниками, монографіями педагогічних працівників коледжу.
Загальний фонд складає 13174 примірники. (У поточному навчальному році отримано 574 примірника нової літератури за спеціальними предметами в галузі Охорони здоров’я для спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація» та 223 «Медсестринство» на суму 94 тисячі 937 грн.) До книжкового фонду входить навчальна, наукова, науково-популярна, художня література. Створений електронний каталог навчальної літератури обсягом понад 11727 примірників. За результатами пошуку можливо оформити читацьку вимогу на необхідні видання, одержати бібліографічний список видань, переглянути повнотекстові бібліотечні ресурси та зберегти отриману інформацію на електронний носій або відправити електронною поштою.
 
Основні напрямки діяльності:
- формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи коледжу.
- здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і
використання своїх фондів.
- здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на науково-пошукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
- створює списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи закладу освіти, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
- організовує книжкові виставки, дні інформації, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.
- забезпечує належний рівень обслуговування користувачів.
- створює максимально комфортні умови та вільний доступ до фонду бібліотеки для роботи з різними джерелами інформації.
- має вільний доступ до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.
- вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення
інформаційних запитів викладачів, проводить дослідження читацьких потреб та інтересів з метою оптимального їх задоволення.
- розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів, використовуючи МБА, внутрішній книгообмін.
- проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.
- забезпечує інформування користувачів про види бібліотечних послуг.
 
Сподіваємося, що якість обслуговування, комфорті умови та часи роботи
бібліотеки доступні і одночасно зручні для користувачів.

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 764-37-82, +38(050)852-73-38 

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту