Положення про Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про організацію навчального процесу у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про організацію та проведення практики студентів Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про академічну доброчесність у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про організацію, порядок та методику оцінювання навчальних досягнень студентів, проведення заліків та іспитів у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про центр атестації випускників за спеціальностями 226 "Фармація" і 223 "Медсестринство" галузі знань 22 "Охорона здоров'я" Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про порядок і розробку освітніх програм у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про використання дистанційної технології навчання у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про неформальну освіту у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про порядок видачі диплому з відзнакою випускникам Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Кодекс безпечного освітнього середовища Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про золоту медаль "За високі досягненняу навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про студентське самоврядування у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про профілактику та протидію булінгу у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про предметні олімпіади у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про педагогічну раду у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про циклову комісію Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про методичну раду Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про методичний кабінет Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про методичну роботу у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про атестацію педагогічних працівників у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про викладацьке наставництво у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про функціонування школи становлення викладача у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Положення про проведення тижнів науки у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

 

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс -  061 764 37 82+38 (050) 073 41 21

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту