Відділення "Сестринська справа"

Спеціальність 223 "Медсестринство"
Галузь знань 22 Охорона здоров'я
Кваліфікація сестра медична
________________________________________
Фаховий молодший бакалавр з медсестринства у своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, права, обов'язки та відповідальність медичної сестри, здатного виконувати такі види діяльності: уміння проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії згідно з нормативно-правовими, законодавчими актами України, наказами МОЗ України та матеріалами ВООЗ; застосовувати теоретичні знання та практичні уміння для виконання сестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів сестринської діяльності з загальних та фахових дисциплін; застосовувати принципи сестринської деонтології у роботі медичної сестри; проводити професійну діяльність при комунікативному зв’язку з пацієнтами нездатними до вербального спілкування; уміння оцінювати стан пацієнта з метою встановлення сестринського діагнозу, планування сестринських втручань, їх реалізацію та корекцію; уміння виконувати залежні сестринські втручання в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час; уміння виявляти актуальні та потенційні проблеми пацієнтів; реалізувати незалежні, залежні та взаємозалежні сестринські втручання при наданні медичної допомоги за принципом сімейної та паліативно-хоспісної допомоги; проводити профілактичну роботу задля зміцнення здоров’я пацієнта та збереження здоров’я здорових людей; уміння проводити сестринську педагогіку з тяжкохворими та їх родичами з метою навчання їх самодогляду та профілактики потенційних проблем;уміти застосовувати сучасні принципи здорового способу життя.
 
Фаховий молодший бакалавр в медсестринстві може обіймати такі первинні посади:
сестра медична;
сестра медична-анестезист; 
сестра медична дитячого стаціонару; 
сестра медична операційна; 
сестра медична патронажна; 
сестра медична поліклініки; 
сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги; 
сестра медична зі стоматології; 
сестра медична з фізіотерапії; 
сестра медична з функціональної діагностики; 
сестра медична з масажу; 
сестра медична з дієтичного харчування; 
сестра медична з косметичних процедур; 
сестра медична з лікувальної фізкультури; 
статистик медичний.
 
Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме: фармакологія (лікарські засоби, їх дія на організм, інформаційні технології в медицині, основи охорони праці та охорона праці в галузі, латинська мова, медсестринство у педіатрії, медсестринство у внутрішній медицині, медсестринство у хірургії, медсестринство в онкології, медсестринство в неврології, медсестринство в отолярингології, медсестринство в офтальмології, медсестринство в сімейній медицині, медсестринство в геронтології.
 

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс -  061 764 37 82+38 (050) 073 41 21

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту