Відділення "Фармація"

Спеціальність 226 "Фармація, промислова фармація"
Галузь знань 22 Охорона здоров'я
Кваліфікація -  Фармацевт (асистент фармацевта)
________________________________________
Фахівець-фармацевт (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр) у своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, права, обов'язки та відповідальність фармацевта, здатного виконувати такі види діяльності: забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів фармацевтичними товарами, які згідно з нормативними документами дозволяється відпускати без рецептів, товарами медичного призначення; технологія виготовлення ліків індивідуального і дрібносерійного виробництва, оцінка їх якості, правил зберігання та відпуску; фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів; порядок раціонального використання дикорослих лікарських рослин; первинний облік господарських операцій, складання звітності відповідно до нормативних вимог; визначення попиту і розрахунок потреби в лікарських препаратах, предметах санітарії та гігієни, інших товарах медичного призначення; методика ціноутворення на медикаменти та інші товари медичного призначення; організація підприємницької діяльності; методи проведення фармацевтичної інформації та санітарно-освітньої роботи.
 
Фаховий молодший бакалавр з фармації може обіймати такі первинні посади:
фармацевт аптеки;
фармацевт аптечного пункту;
фармацевт фармацевтичної фабрики, заводу;
фармацевт аптечного (дистриб’юторського) складу.
Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме: фармакологія (лікарські засоби, їх дія на організм), фармакогнозія (лікарські рослини, рослинна сировина і препарати з них), технологія ліків, менеджмент й маркетинг у фармації, організація і економіка фармації, інформаційні технології у фармації, фармацевтична хімія, основи охорони праці та охорона праці в галузі, перша долікарська допомога, техніка лабораторних робіт, латинська мова, аналітична хімія.
Протокол №1 Засідання ЦМК професійної та практичної підготовки відділення "Фармація" (від 01.10.2022 р.)
Протокол №2 Засідання ЦМК професійної та практичної підготовки відділення "Фармація" (від 31.10.2022 р.)
Протокол №3 Засідання ЦМК професійної та практичної підготовки відділення "Фармація" (від 03.11.2022 р.)
Протокол №4 Засідання ЦМК професійної та практичної підготовкивідділення "Фармація" (від 22.11.2022 р.)
Протокол №5 Засідання ЦМК професійної та практичної підготовки відділення "Фармація" (від 02.12.2022 р.)
 
Гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація", галузь знань 22 "Охорона здоров'я", голова предметної циклової комісії професійної та практичної підготовки відділення "Фармація" , викладач  фармацевтичних дисциплін, спеціаліст вищої  категорії, кандидат фармацевтичних наук  - Каплаушенко Тетяна Миколаївна.
 

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс -  061 764 37 82+38 (050) 073 41 21

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту