Циклова комісія гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

«Швидкі зміни, які відбуваються у суспільстві, технологіях, знаннях, вимагатимуть у майбутньому від фахівців здатності до пристосування, опанування нових навичок, професій, креативності.

У майбутніх структурах освітніх програм найбільш актуальним є набуття універсальних компетентностей: вміння вчитися, опрацьовувати інформацію, швидко опановувати нові технології, здатність до критичного мислення та креативного підходу до завдань.

У методах навчання також відбуватимуться зміни, пов’язані, перш за все, зі зміною фокусу з викладання, передачі (транслювання) знань на активну участь студента у процесі.

Функція викладача у майбутньому – здебільшого у створенні середовища для навчання та керування. Водночас викладач має і сам постійно підтримувати свої знання та навички в актуальному стані.

У формах навчання переважатимуть змішані, з широким застосуванням цифрових технологій.»

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ на 2021-2031 роки

ЦМК гуманітарної  та соціально-економічної підготовки в якості головного завдання, поряд з формуванням глибоких і міцних знань студентів, ставить задачу підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до максимальної реалізації своїх професійних можливостей, активізації особистісних якостей шляхом звернення до їх зацікавленості, створення умов самореалізації і самоствердження.

Мета роботи ЦМК:
 
Основна  науково-методична проблема, над якою працюють викладачі методичної комісії: «Оптимізація дієвої системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення і моніторингу якості в рамках гуманітарної та соціально-економічної підготовки здобувачів освіти.»  
Основні напрямки:
  • Формування у студентів універсальних компетентностей: вміння вчитися, опрацьовувати інформацію, швидко опановувати нові технології, здатність до критичного мислення та креативного підходу до виконання завдань.
  • Забезпечення наступності між загальноосвітньою то професійною освітою набуття студентами високого рівня універсальних і професійних компетенцій.
 
Основні завдання:

Основними завданнями циклової методичної комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки є оптимізація викладання відповідно до  сучасних вимог навчання. Для реалізації поставленого завдання у освітньому процесі необхідно здійснювати наступні кроки:

  • Формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури.
  • Викладачі, в процесі роботи, здійснюють пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів.  До викладання залучаються методи та форми, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою цифрових технологій.
  • З метою реалізації та виконання поставлених перед цикловою комісією завдань, проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами.
  • Підвищення педагогічної майстерності та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, майстер – класів, проведенням тижня циклової комісії та олімпіад. 
 

 

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 764-37-82, +38(050)852-73-38 

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту