Циклова комісія професійної та практичної підготовки відділення «Фармація»

«Ми живемо у світі ліків.
У руках обізнаної людини – це напій безсмертя,
а  в руках невігласа - ніж»
Сушрута (давньоіндійський лікар-філософ)

Метою роботи нашої комісії є забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців і для цього викладачі циклу впроваджують диференціацію та індивідуалізацію роботи у сучасні педагогічні технології навчання і виховання.

Пріоритетними напрямками роботи викладачів є:

Викладачі комісії працюють над розробкою програмно-методичного забезпечення дисциплін, впровадженням інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду; беруть участь у науково-практичних конференціях та професійних конкурсах; постійно підвищують фаховий рівень; керують навчально-дослідницькою роботою студентів.

При проведенні практичних занять викладачі циклу широко використовують інтерактивні методи навчання: діалогові технології; імітаційні ігри; метод евристичних запитань; метод вільних асоціацій; метод кейсів; метод проблемного навчання; метод творчих проектів; інтернет-ресурси.

Використання методів інтерактивного навчання на різних етапах навчальних занять сприяє досягненню персоніфікація та диференціація процесу навчання; збільшення ефективності навчання за рахунок росту мотивації, зацікавленості, врахування цінностей та інтересів студентів; заохочення самореалізації та самовдосконалення майбутніх медиків; розвитку критичного мислення, збільшення пізнавальних здібностей студентів.

Об’єктом дослідження викладачів циклу є передовий педагогічний досвід, кожний працює над індивідуально обраною темою. З метою поширення педагогічного досвіду з впровадження методичної теми викладачі циклу проводять майстер-класи та відкриті заняття.

Викладачі комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «PANACEA».

Щороку у коледжі проводиться конкурс «Кращий за фахом» на відділенні «Фармація». «Кращий за фахом» є змаганням з виявлення рівня професійної підготовки студентів-випускників. Викладачами циклу розроблені програми комп’ютерного тестування для проведення конкурсу «Кращий за фахом»  та теоретичної частини державного іспиту.

Основні цілі проведення конкурсу «Кращий за фахом»: підвищення престижу професії фармацевта та пpофесiйного piвня підготовки студентів; подальше вдосконалення системи роботи з молоддю.

Підвищення фахового рівня викладачів відбувається на кафедрах ЗДМФУ та ЗНУ.

Кожний викладач комісії є керівником наукового гуртка. Для здобувачів освіти функціонують гуртки: "Фармацевтична допомога", "Панацея", "Порошки та таблетки", "Хімічна скринька", "Фітотерапія", "Безпечне середовище та здоров'я збереження", "Хімія навколо нас". Щороку кращі роботи студентів-гуртківців беруть участь у студентський науково-практичний конференції «Дослідження року», щорічній Всеукраїнський науково-практичній конференції "Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості" та регіональній студентський науково-практичній конференції «Пошук. Знахідки. Відкриття».

Робота комісії спрямована на виховання у майбутніх фахівців не тільки професійних, але й морально-етичних якостей.

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 764-37-82, +38(050)852-73-38 

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту