Методичний семінар присвячений вимогам побудови сучасного заняття

14 листопада 2023 року в Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету пройшов методичний семінар в рамках засідання Школи становлення викладача. На зборах йшлося про організаційну діяльність викладача на занятті і його особисті якості, зокрема ступінь обладнання заняття ТЗН, наочними посібниками і ефективність їх використання на занятті; використання психологічних і гігієнічних вимог по організації заняття (зміна видів діяльності на занятті, врахування індивідуальних і психологічних особливостей студентів при формуванні знань, умінь і навичок і їх перевірці), наявність зворотнього зв’язку на занятті і його рівень; знання матеріалу викладачем і рівень його педагогічної майстерності; мова викладача (темп, дикція, інтенсивність, емоційність, точність використання спеціальної термінології); педагогічна культура, такт і зовнішній вигляд викладача на занятті; раціональність використання часу; виконання правил охорони праці і техніки безпеки на занятті. Також оприлюднено рекомендації щодо діяльності викладача: врахування на занятті принципів дидактики (науковості навчання, систематичності і послідовності, міцності і глибини знань, індивідуалізація процесу навчання, поступності, зв’язку навчання з життям, з практикою); ступінь досягнення головної дидактичної мети заняття; оптимальність методів навчання, їх відповідність логіці заняття, віку і розвитку студентів (використання елементів проблемності на занятті, дискусійності тощо); ефективність контролю за знаннями студентів на занятті і об’єктивності оцінки; об’єм домашнього завдання і методика доведення його до студентів.

14.11.2023

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 764-37-82, +38(050)852-73-38 

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту