Підсумки другого етапу ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інновації медичної освіти: виклики, перспективи та можливості".

На базі Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету 23 січня 2023 року  було проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості», яка включена до переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2023 рік порядковий номер № 260 згідно з листом ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 10.01.2023 року номер 21/08-9.

Організатори конференції: методичний кабінет коледжу, Кілєєва Ольга Павлівна – голова оргкомітету, директор коледжу, Четвертак Тетяна Юріївна – к. пед. н., зав. методичного кабінету, Шкопинська Тетяна Євгенівна – к.с.-г.н., зав.відділенням, Ковальова Вікторія Миколаївна - к.фіз.-мат.н., провідний модератор коледжу.

Тематика основних напрямків конференції: «Незламність медичної освіти під час воєнного стану» та «Інноваційні підходи до здоров'язбереження української нації». Наукові публікації у вигляді 73 друкованих праць, представлені в науковому виданні: Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 січня 2023 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2023. 319 с.

На пленарному засіданні прослухано 20 доповідей, а також 73 – представлено як стендові. Зареєстровано 134 активних учасників конференції, серед яких педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти України (22 ЗВО), а саме: 

Запорізький державний медичний університет; Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету Черкаська медична академія Ковельський фаховий медичний коледж; Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради Донецький національний медичний університет ; Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Львівська медична академія імені Андрея Крупинського ; Івано-Франківський національний медичний університет; Національний університет фізичного виховання і спорту України; Комунальний заклад «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради; Львівський національний університет імені Івана Франка; Комунальний заклад вищої освіти Волинський медичний інститут; Обласна комунальна установа «Подільський медичний фаховий коледж імені В.О.Жуковського»; Одеський національний медичний університет; Державна установа «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело»» Запорізької обласної ради; Харківський національний медичний університет; КЗОЗ «Харківський обласний медичний фаховий коледж» ХОР; ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної Академії Медичних Наук України»; Кам’янський фаховий медичний коледж, Дніпровського Національного Університету імені Олеся Гончара. 

Усі доповідачі та учасники конференції отримали програму, сертифікати та збірник тез. Щиро дякуємо всім учасникам і бажаємо подальших наукових успіхів. Резолюція конференції: Впроваджувати в навчальний процес коледжу інноваційних методів навчання.Подальше удосконалювати систему безперервного вивчення іноземної мови в коледжі. Сприяти подальшому розширенню співпраці із закордонними освітніми закладами для забезпечення академічної мобільності викладачів і здобувачів.

23.01.2023

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 764-37-82, +38(050)852-73-38 

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту